AutiRoze Utrecht


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 20 januari 2024 tot en met 21 december 2024. De eerstvolgende keer is op 16 maart 2024 19.00

  • Locatie: Utrecht | Silo
  • Categorieën: , , , , ,
  • Toekomstige data:

Elke derde zaterdag van de maand is er een netwerkborrel in het Silogebouw in het centrum van Utrecht. In dit gebouw huren we onze eigen ruimte, de Tuinzaal.

AutiRoze is van, voor en door LHBTI+ met autisme. We bestaan, omdat er onder onze doelgroep behoefte is aan samenkomen en (h)erkenning.

De doelgroep van AutiRoze
Iedereen is welkom, maar AutiRoze is primair gericht op LHBT met autisme. Het gaat dan zowel om mensen die een officiële diagnose hebben als mensen die vermoeden dat ze autisme hebben. Ook mensen met een andere vorm van neurodiversiteit (bijvoorbeeld ADHD) zijn welkom. De focus van de groep en activiteiten die we organiseren zijn echter gericht op mensen met autisme. Mensen met autisme en een verstandelijke beperking kunnen ook terecht bij Prettig Anders. Uiteraard zijn mensen met een verstandelijke beperking ook welkom bij AutiRoze.

Onze activiteiten
We organiseren maandelijks activiteiten, voornamelijk netwerkborrels op elke derde zaterdag van de maand, doorgaans op onze vaste locatie. Die vaste locatie is de Silo, Herenstraat 34 in Utrecht. Bekijk hier foto’s van onze locatie. Ook hebben we een uitgebreide routebeschrijving. Onze netwerkborrels zijn gratis voor COC-leden en kosten 3 euro voor niet-leden.
Onze activiteiten hebben een informeel karakter en zijn gericht op ontmoeten, gezelligheid en ruimte voor een goed gesprek. Daarnaast organiseren we zo nu en dan ook uitjes.

Gespreksgroepen
In samenwerking met PAS Nederland organiseert AutiRoze gespreksgroepen voor volwassenen met autisme die tevens LHBTQI zijn. Deze groepen komen eens per maand samen om thema’s te bespreken waar je als LHBTQI’er met autisme tegenaan loopt. Klik hier voor meer informatie.

Meer weten?
Kijk dan eens op onze Facebook-pagina of stuur een mail naar autiroze@cocmiddennederland.nl.

Website  Facebook