BIJOU-vrouwengroep


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 16 maart 2024 tot en met 16 november 2024. De eerstvolgende keer is op 16 maart 2024

  • Categorieën: ,
  • Toekomstige data:

Wat is BIJOU?
BIJOU is een activiteiten- en praatgroep voor biseksuele vrouwen vanaf 30 jaar

Voor wie is BIJOU?
BIJOU is bedoeld voor biseksuele vrouwen vanaf 30 jaar; voor vrouwen zonder partner en voor vrouwen met een vrouwelijke of mannelijke partner; voor de vrouw die al jaren weet dat ze biseksueel is en voor de vrouw die pas onlangs besefte dat biseksualiteit bij haar hoort. Vrouwen uit het hele land zijn welkom, maar de meeste vrouwen van de groep wonen in de Randstad, maar er zijn ook BIJOU-vrouwen uit b.v. Utrecht, Enschede en Eindhoven.

Wat doet BIJOU?
BIJOU organiseert vier keer per jaar op een zaterdagmiddag een ontmoeting op een vaste locatie in Zoetermeer. Tijdens de bijeenkomst is er ruim de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe vrouwen en om bij te kletsen. Maar ook om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen, twijfels die je hebt uit te spreken, problemen te bespreken, etc. Vaak is er in het programma ruimte om wat dieper op de aangedragen onderwerpen in te gaan. Soms wordt er gediscussieerd over een door de leden voorbereid thema, boek of film. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.
Het is ook mogelijk dat er activiteiten op een andere locatie georganiseerd worden op initiatief van een of meer groepsleden, b.v. een bezoek aan een museum of een stads- of natuurwandeling.

Hoe groot is BIJOU?
De groepsgrootte ligt rond de 15 vrouwen, maar meer nieuwe enthousiaste 30+ vrouwen zijn uiteraard altijd welkom.

Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van BIJOU?
Behalve de kosten die verbonden zijn aan de activiteiten zoals entree voor een tentoonstelling, maaltijd e.d., zijn er geen kosten.

Contact
Je kunt een e-mail sturen naar BIJOU-vrouwengroep@hotmail.com waarin je (kort) iets over jezelf vertelt. Je wordt dan geïnformeerd over de tijden, inhoud en plaats van het programma van de eerstvolgende bijeenkomst.

Website