Iedere eerste zondag van de maand houdt Roze 50+ een Meet & Greet in Amersfoort. De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC Nederland wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers (LHBTI) verbeteren door bundeling van kennis en ervaring en belangenbehartiging. Website